Curs Vaixells de Passatge

Curs Vaixells de Passatge, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2019:

  • Del 17 al 21 de juny
  •  Del 14 al 18 d'octubre

Preu: 350 € 315 € (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits: És necessari disposar del certificat del curs en Formació Bàsica en Seguretat - STCW.

Modalitat d'impartició: Presencial.

Hores del curs: 35 hores. 25 hores teòriques i 10 hores pràctiques.

Horari: Depèn de l'edició.

Objectiu: El curs de certificat de Vaixells de Passatge capacita els alumnes en l'aplicació de les tècniques i tàctiques proporcionades a la situació d'emergència a bord, per aconseguir aptituds que els permetin exercir amb claredat les competències assignades en el procediment de seguretat sobre el passatge, la càrrega i el casc.

Dirigit a: Capitans, Oficials i Mariners de Pont i Màquines i altre personal amb funcions d'assistència al passatge en situacions d'emergència en els vaixells de passatge, tant convencionals com de transbord rodat (Ro-Ro), amb tonatge igual o superior a 500 GT o que estiguin autoritzats a transportar 300 o més passatgers.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Vaixells de Passatge.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top