Curs Mariner De Pont

Curs Mariner De Pont, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2019:

  • Del 1 al 12 de juliol
  • Del 14 al 25 d'octubre

Preu: 550 € 495 € (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripcció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits: És necessari disposar del certificat del curs en Formació Bàsica en Seguretat - STCW.

Modalitat: Presencial. Teòric-pràctic.

Hores del curs: 70 hores. 45 hores teòriques i 25 hores pràctiques.

Horari: De 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.

Objetiu: Dirigit als tripulants de vaixells civils, a excepció dels pesquers. Capacita als alumnes per formar part de la guàrdia de navegació, com a vigía o timoner en els vaixells. Curs regulat per la Resolució de 21 de setembre de 2016, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es determinen les condicions d'obtenció dels certificats de suficiència dels Mariners de Pont de la Marina Mercant.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curso de: Mariner de Pont.

 

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top