Curs Bots De Rescat Ràpids

Properes edicions 2019:

  • Del 26 al 27 de juny

  • Del 26 al 27 de novembre

Preu: 290 € 260 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes)

Requisits de l'alumne: Per realitzar aquest curs s'haurà de disposar dels certificats de Formació Bàsica en Seguretat - STCW i de Embarcacions de Supervivencia i Botes de Rescat (No ràpids). És necessari saber nedar i/o mantenir-se flotant. 

Modalitat d'impartició: Teòric-pràctic.

Hores del curs: 16 hores. 9 hores teòriques i 7 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matins i tardes.

Objetiu: Curs disenyat per satisfer els requisits de la secció A-VI / 2-2 del Codi de Formació, basat en les directrius del Curs model 24.1 de la OMI. Després de finalitzar el curs, l'alumne será capaç de controlar i fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid durant o després del seu llançament en condicions adverses, tant de mar com climatològiques. Tambén serà capaç de posar en marxa i utilitzar el motor d'un Bot de Rescat Ràpid.

Dirigit a: Tot Mariner de Pont o Màquines, així com Oficials de Pont, Màquines o Radioelectrònics que siguin designats per fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Bots de Rescat Ràpids.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top