Curs BTM (Bridge Team Management)

Curs BTM (Bridge Team Management), Aula Professional FNB.

Pròximes edicions 2018:

  • Del 12 al 15 de novembre

​Preu:  790 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes)

Modalitat d'impartició:  Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 

Horari:  Curs intensiu de matins i tardes.

Acreditació:  Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Bridge Team Management.

Objetiu: Des de les alteracions de Manila 2010 en el Conveni STCW, el curs Bridge Team Management (BTM), també conegut per Bridge Resources Management (BRM) s'ha convertit en una exigència per navegar en la majoria de navieres. El curs, que s'imparteix al nostre centre, compleix totes les especificacions i requeriments establerts per la OMI en el STCW Secció A-II / 1/2/3 y B-VIII / 2 (curs segons Model Course 01:22). El curs es dirigeix a capitans, caps de màquines i oficials de pont i màquines de la marina mercant, aixó com al personal de navieres i altres empreses del sector marítim i tècnics de la administració amb responsabilitat en assumptes marítims.

AdjuntMida
PDF icon Informació BTM110.59 KB

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top