MARLINS

El conveni STCW reconeix l'anglès com a idioma de comunicació de la gent de la mar. 

Marlins és l'única eina per acreditar el nivell d'anglès marítim reconeguda per UK MCA, IMO i ISF.

A l'Aula Professional de la Facultat de Nàutica de Barcelona (centre a Espanya acreditat per Marlins UK) podràs examinar-te tant de l'examen escrit (Marlins Test) com de l'oral (Marlins Test of Spoken English - TOSE).

PROPERES EDICIONS

MATI

8:00-11:00h

20 de maig de 2022 (09:00h)TEST+TOSE

20/05/2022              

(9:00) TEST      

  dd/mm/aa (00:00h)      
TARDA 15:00-17:30h

27 de juny de 2022

(15:00h) TEST+TOSE

27/06/2022

(15:00h) TEST
         

Preu:

Marlins Test i TOSE (ambdós inclosos):

- Alumnes de la Facultat de Nàutica: 100 EUR

- Ex-alumnes de la Facultat de Nàutica: 130 EUR

- Alumnes externs: 150 EUR

Marlins Test o TOSE (un dels dos únicament):

- Alumnes interns, ex-alumnes i alumnes externs: 90 EUR

Detallar en el moment de fer el formulari d' inscripció si és Test i TOSE, Test o TOSE

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 3 alumnes)

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top