MARLINS

El conveni STCW reconeix l'anglès com a idioma de comunicació de la gent de la mar. 

Marlins és l'única eina per acreditar el nivell d'anglès marítim reconegut per UK MCA, IMO i ISF.

A l'Aula Professional de la Facultat de Nàutica de Barcelona (centre a Espanya acreditat per Marlins UK) podràs examinar-te tant de l'examen escrit (Marlins Test) com de l'oral (Marlins Test of Spoken English - TOSE).

Pròximes EDICIONS

DATES HORARI Temps per cada prova
1 de març de 2024 09:00 h a 11:30 h TEST (1 h) TOSE (30')
26 d'abril de 2024 09:00 h a 11:30 h TEST (1 h) TOSE (30')
21 de juny de 2024 10:00 h a 13:00 h TEST (1 h) TOSE (30')

Preu:

Marlins Test i TOSE (ambdós inclosos):

- Alumnes de la Facultat de Nàutica:  120 €

- Exalumnes de la Facultat de Nàutica: 150 €

- Alumnes externs: 170 €

Marlins Test o TOSE (un dels dos únicament):

- Alumnes interns, exalumnes i alumnes externs: 100 €

Detallar en el moment de fer el formulari d'inscripció si és Test i TOSE, Test o TOSE

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari rebrà una resposta automàtica. Ens tornarem a posar en contacte, més endavant, per fer-li arribat tota la informació necessària per al procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes)

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top