Curs Actualització Formació Bàsica en Seguretat

Properes edicions 2019:

  • 17 i 18 de juny
  • 18 i 19 de juliol
  • 19 i 20 de setembre
  • 19 i 20 de novembre

Precio: 350 € 315 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisitos del alumno: Es necesario saber nadar y / o mantenerse a flote

Modalidad de impartición: Práctico

Horas del curso: 16 horas

Horario:  Curso intensivo en horario de mañana y tarde

Objetivos: Las normas de competencia requeridas para asumir las tareas, los cometidos y responsabilidades en los ámbitos indicados en la Sección A-VI / 1.3 del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978, STCW , y su Código en su versión enmendada, así como las prescripciones detalladas en el curso modelo OMI, por lo que los equipos utilizados en este curso seguirán cumpliendo en cuanto a material y equipamiento con las Resoluciones y Directrices de la OMI, que servir para su homologación.

Acreditación: Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de actualización de: Formación Básica en Seguridad

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top