Actualització Bots de Rescat Ràpids

-

Properes edicions 2019:

  •  27 de juny

  •  27 de novembre

  • Preu: 143 € 130€  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits de l'alumne: Per realitzar aquest curs s'haurà de disposar dels certificats de Formació Bàsica en Seguretat - STCW i de Embarcacions de Supervivencia i Bots de Rescat no ràpdis. És necessari saber nedar i/o mantenir-se flotant. 

Modalitat d'impartició: Pràctic.

Hores del curs: 7 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matins o tardes.

Objetiu: Curs disenyat per satisfer els requisits de la secció A-VI / 2-2 del Codi de Formació, basat en les directrius del Curs model 24.1 de la OMI. Després de finalitzar el curs, l'alumne será capaç de controlar i fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid durant o després del seu llançament en condicions adverses, tant de mar com climatològiques. Tambén serà capaç de posar en marxa i utilitzar el motor d'un Bot de Rescat Ràpid.

Dirigit a: Tot Mariner de Pont o Màquines, així com Oficials de Pont, Màquines o Radioelectrònics que siguin designats per fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Bots de Rescat Ràpids.

Go to top