Actualització Bots de Rescat Ràpids

-

Properes edicions:

  • A determinar

Preu: 195€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes) 

 

Requisits: 

  • Saber neda i/o mantenir-se a flotant.
  • Disposar del certificat de Formació Bàsica en Seguretat – STCW.
  • Disposar del certificat del curs de Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat no ràpids.

Modalitat d'impartició: Pràctic.

Hores del curs: 7 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matins o tardes.

Dirigit a: Tot Mariner de Pont o Màquines, així com Oficials de Pont, Màquines o Radio electrònics que siguin designats per fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid.

Objectiu:  Després de finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de controlar i fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid durant o després del seu llançament en condicions adverses, tant de mar com climatològiques. També serà capaç de posar en marxa i utilitzar el motor d'un Bot de Rescat Ràpid (1).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Bots de Rescat Ràpids.

 

(1) Curs dissenyat per satisfer els requisits de la secció A-VI / 2-2 del Codi de Formació, basat en les directrius del Curs model 24.1 de la OMI.

 

 

Go to top