Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic

Curs ARPA - Radar de Punter Automàti, Aula Professional FNB.

Pròximes edicions:

  • Del 21 al 24 d’octubre de 2024

Preu: 510 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari rebrà una resposta automàtica. Ens tornarem a posar en contacte, més endavant, per fer-li arribat tota la informació necessària per al procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s’arriba a un mínim d'alumnes) 

Grup màxim de 6 alumnes.

 

Requisits: Es requereix la possessió del Certificat de Radar de Punteig Automàtic als capitans i oficials de Pont de vaixells que porten aquest equip.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: Curs intensiu de matins i tardes, de 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 18:00 h.

Competències: 

Formar l'alumne per assolir les competències:

• Triar apropiadament la manera de presentació de radar ARPA.

• Ajustar els controls variables, segons les circumstàncies de cada cas, per obtenir el màxim de rendiment del sistema.

• Fer ús apropiat de les alarmes operacionals.

• Utilitzar les funcions de l'ARPA per confirmar i monitorar totes les accions preses.

• Adquirir i seguir la derrota d'aquells ecos que potencialment presenten risc de col·lisió.

• Extreure la informació necessària, relativa al rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l'eco i moment en què es produirà aquesta circumstància, per tal de prendre una precoç acció, de conformitat amb el reglament internacional per Prevenir Abordatges a la mar (RIPA), per evitar una situació d'excessiu acostament.

• Controlar i comprovar la precisió de les entrades i el correcte funcionament de l'ARPA.

Objectiu:  analitzar els factors que afecten el funcionament i precisió del radar, identificant els ecos crítics. Determinar les targetes calculades reconeixent tots els seus paràmetres i així mantenir la seguretat de la navegació mitjançant el COLREG. Obtenir habilitació per a operar en radars no dotats de sistemes de punter automàtic.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top