Patró Portuari

Patró Portuari, Aula Professional FNB.

Properes edicions de 2019 :

  • Del 2 al 28 de setembre

Preu: 990 €​ 890 € (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits: És necessari disposar del certificat del curs en Formació Bàsica en Seguretat STCW així com la resta de cursos del PACK PPER. 

Modalitat d'impartició: Presencial

Hores del curs: 150 hores (110h teòriques i 40h pràctiques)

Horari: Curs intensiu de matins i tardes

Objectius: Amb el títol de Patró Portuari podrà exercir com a patró en vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions a no més de 3 milles d'un port o zona de refugi i que, en cas que correspongui, transportin un màxim de 150 passatgers.

Podrà exercir simultàniament el comandament de l'embarcació i el servei de màquina, sempre i quan ho permetin les característiques de l'embarcació i la potència propulsora no excedeixi els 375 kW en un sol motor o el doble de la citada en dos o més motors.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriamen el curs de: Patró Portuari

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top