Convalidacions

  • Convalidacions titulacions esportives estudiants titulats de l'FNB

titulats GTM - poden obtenir el Patró Embarcació Esbarjo (PEE) acreditant 3 mesos de pràctiques
titulats GNTM - poden obtenir directament el PEE o Patró Iot,  i pel Capità Iot han d'acreditar 3 mesos de pràctiques

Tramitació: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP),  Avinguda Diagonal, 523-525, de Barcelona o qualsevol altre delegació del Departament que realitzi aquesta tramitació. +Info Generalitat de Catalunya

 

  • Convalidacions titulacions esportives estudiants de l'FNB

Dos cursos superats del GTM (Q1+Q2+Q3+Q4 aprovats): poden obtenir el Patró Embarcació Esbarjo (PEE) acreditant 3 mesos de pràctiques
Dos cursos superats del GNTM (Q1+Q2+Q3+Q4 aprovats): poden obtenir el Patró Embarcació Esbarjo (PEE) acreditant 3 mesos de pràctiques

Tramitació: Els estudiants que compleixen els requisits indicats han de sol·licitar a Gestió Acadèmica l'expedició del certificat:
de l'1 al 8 de març dies laborables en l'horari d'atenció a l'estudiantat
de l'1 al 8 de setembre dies laborables en l'horari d'atenció a l'estudiantat

Documentació a lliurar:
Per certificat teòric: Justificant de pagament d'expedició de certificat.
En cas de sol·licitar addicionalment el certificat pràctiques: Llibre de formació a bord i llibreta marítima que acrediti 3 mesos de pràctiques a bord d'un vaixell.

Normativa de referència: Annex 1 del Reial Decret 875/2014

  • Tramitació del títol

La tramitació del títol s'ha de realitzar presencialment al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). Avinguda Diagonal, 523-525 - Barcelona.
Aquesta oficina disposa de servei de cita prèvia Horari tràmits de nàutica: 9h a 14h.

Documentació necessària per a la tramitació:

1) Certificat expedit per l' FNB, de la part teòrica teòrica / pràctica del PER (aportar original i fotocòpia del certificat).

2) Resguard de l'ingrés de la taxa (codi de barres per efectuar el pagament a "la Caixa", en el moment d’efectuar el pagament s’ha d’informar el DNI del/de la sol·licitant. Nom de l’entitat: Escola de Capacitació Nauticopesquera, Concepte: Títols nàutica esbarjo, Codi d’Entitat assignat: 0417125) El preu per l'any 2016 és de 59,15 euros (consultar preus actualitzats al següent enllaç) . Es podran pagar les taxes directament amb targeta.

3) Acreditació de l’aptitud psicofísica pel maneig d’embarcacions d’esbarjo realitzat en Centres de Reconeixement de Conductors ( CRC ) establert en el Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo, (BOE 247, de l’11 d’octubre de 2014), o en substitució de l’acreditació còpia compulsada dels reconeixements mèdics per a l'embarcament de l'ISM o els expedits pels metges militars en els que s'acrediti l'aptitud per a navegar del militar sol·licitant

4) Per la convalidació de la part pràctica, document que acrediti el període d'embarcament. En funció del tipus de vaixell s'expedirà el PER motor o PER motor + vela.

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web de la Generalitat.

AdjuntMida
PDF icon BOE_Quadre Convalidacions 68.9 KB
Go to top