Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petroliers

Curs FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers, Aula Professional FNB.

Properes edicions:

  • Del 15 al 19 de juliol de 2024

Preu: 1275 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari rebrà una resposta automàtica. Ens tornarem a posar en contacte, més endavant, per fer-li arribat tota la informació necessària per al procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s’arriba a un mínim d'alumnes) 


Requisits: Disposar del certificat Avançat en Lluita Contra Incendis i el certificat de Formació Bàsica per a Operacions de Càrrega en Petroliers i Quimiquers.

Modalitat: Presencial. Teòric – Pràctic (Simulador)

Hores del curs: 40 h (32 h teòriques + 8 h pràctiques)

Atribucions: El certificat en Formació Avançada per a operacions de Càrrega en Vaixells Petroliers és obligatori per als Capitans, Oficial de Pont o de Màquines de vaixells Petroliers, mariners, que tinguin assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l’equip de càrrega. Tanmateix, per tothom que vulgui profunditzar a les operacions relacionades amb aquests tipus de vaixells.

Objectius: El propòsit d'aquest curs és ensenyar a l'alumnat els coneixements necessaris per realitzar i supervisar de manera segura totes les operacions de càrrega de vaixells petroliers, tenir en compte les mesures de seguretat i salut a la feina, estar a punt per respondre a emergències, prevenir la contaminació ambiental i complir les prescripcions legals.

El programa del curs està adaptat a la normativa actual vigent, compliment amb el Conveni STCW 78/95, secció A-V/1-1.2 del Codi de formació STCW 78 esmenat de l'OMI i el curs model 1.02.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Formació Avançada per a Operacions de Càrrega a Vaixells Petroliers.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top