Curs integrat Oficial de Protecció del Vaixell (OPV) + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima (OCPM)

Curs integrat Oficial de Protecció del Vaixell (OPV) + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima (OCPM), Aula Professional FNB.

Pròximes edicions:

  • Del 14 al 18 d’octubre de 2024

Preu: 470 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari rebrà una resposta automàtica. Ens tornarem a posar en contacte, més endavant, per fer-li arribat tota la informació necessària per al procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s’arriba a un mínim d'alumnes) 

 

Requisits: 

·       Títol professional de la Marina Mercant que permeti enrolar com a Capità o Cap de Màquines o Oficial, o títol acadèmic.

Modalitat: Presencial. Teòric.

Hores del curs: 30 hores.

Horari: De 09:00 a 15:00 hores.

Objectiu:  

  • Tasques i responsabilitats pròpies de l'Oficial de Protecció del Vaixell.(1)
  • Desenvolupar els deures i responsabilitats de l'Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.(2)

Dirigit a: Personal que treballi en una companyia naviliera i que siguin o hagin de ser designats Oficial de Protecció del Vaixell o Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent, superant de manera satisfactòria el curs de: Oficial de Protecció del Vaixell + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima.

 

Atribucions: El Reial decret 1617/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per a la millora de la protecció dels ports i del transport marítim, estableix en l'article 6- 4t que correspon a la Direcció General de la Marina Mercant verificar la formació dels Oficials de Protecció dels Vaixells i els Oficials de la Companyia per a la Protecció Marítima. A aquests efectes li correspon aprovar els programes de formació, les condicions d'homologació i control dels centres de formació i les condicions d'obtenció dels certificats d'especialitat d'Oficial de Protecció del Vaixell i d'Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.

 

(1) Definides en el Conveni SOLAS i en el Codi Internacional per a la Protecció dels Vaixells i de les Instal·lacions Portuàries (PVIP).

(2) Definides a la secció A-11 del Codi PVIP.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top