Curs Formació Bàsica en Seguretat - STCW

Curso Formación Básica en Seguridad - STCW, Aula Profesional FNB.

Pròximes edicions 2018:

  • Del 9 al 19 de juliol

Preu: 750 €

 Formulari d'inscripció

 

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits de l'alumne: és necesari saber nedar i / o mantenir-se flotant.

Modalitat d'impartició: Teóric-pràctic.

Hores del curs: 70 hores. 45 hores teòriques i 25 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de tardes (entre setmana) i matins i tarda (caps de setmana).

Objetiu:  El curs de Formació Bàsica en Seguretat forma a l'alumne en els coneixements necessaris per organitzar i controlar la seguretat i les emergències a bord. El programa de conformitat amb el Codi de Formació del Conveni STCW-2010, el contingut figura en l'annex I, desenvolupa les normes de competència de la Secció A-VI / 1.2 i els quadres A-VI / 1-1, A-VI / 1-2, A-VI / 1-3, A-VI / 1-4 del Codi de Formació, esmenat.

Dirigit a: Es requerirà la possessió del "Certificat de Formació Bàsica en Seguretat" a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils / creuers, així com a les persones amb tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactoriament el curs de: Formació Bàsica en Seguretat.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top