Curs Formació Bàsica en Protecció Marítima

 

Curs Formació Bàsica en Protecció Marítima, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2018:

  • Del 29 al 30 de juny

Preu: 145 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Modalitat d'impartició: Teòric-pràctic.

Hores del curs: 8 hores. 6 hores teòriques i 2 hores pràctiques.

Horario: Curs intensiu en horari de matí (9-13h) o tarda (15-19h) .

Objectiu: Formació en matèria de seguretat a personal portuari i tripulants de vaixells en els que s'apliqui el codi PBIP (ISPS).

Dirigit a: Es requerirà estar en possessió del certificat d'especialitat "Formació Bàsica en Protecció Marítima" a tot tripulant de vaixells mercants que no disposin del Certificat d'Oficial de Protección del Vaixell. En aquest certificat s'inclouen la formació, la instrucció i les normes de competència per prendre consciència dels aspectes relacionats amb la protecció marítima, segons estipulat en els paràgrafs 1 a 4 de la secció A-VI / 6 del Codi de Formació, esmenat.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Formació Bàsica en Protecció Marítima.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top