Formació Bàsica: Pràctiques Contraincendis

FORMACIÓ BÀSICA: PRÀCTIQUES CONTRAINCENDIS
Codi: FBPC
Número d'hores: 7
Número de places: 20
Preu: 127,25 €
Dates del curs:
7 de febrer 2020
 
Horari del curs: De 09:00 a 15:00
Lloc: Camp de foc. FAST PARC MOTOR. N-IIa Km. 560 (Castellolí).
Lloc de trobada: SORTIDA AMB BUS. 08:00 hores al hall de la Facultat de Nàutica. Es requereix màxima puntualitat. Es recomana portar dinar.
Informació adicional: Es recomana portar dinar. El curs es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 15 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.

 

IMPORTANT: Al formalitzar la matrícula s'haurà d'indicar si el trasllat al camp de foc es realitzarà amb transport privat o amb el bus de la FNB.

 

Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de la FNB) i sempre i quan es sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: Requisits establerts a la Guia Docent de la FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 80% de les hores de pràctiques, saber nedar i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.
Go to top