Formació sanitaria específica inicial

Properes edicions 2020:

  • Pendent de programació

Precio: 350€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes) 

 

Requisits: Disposar del certificat del curs en Formació Bàsica en Seguretat - STCW.

Modalitat d'impartició: Presencial

Hores del curs: 22 hores (11 teòriques + 11 pràctiques)

Objectius: El Certificat de Formació Sanitaria especifica inicial, està dirigit:  

  • Oficials encarregats de la guardià en sala de màquines, capitans, patrons i oficials encarregats de la guardià de navegació de vaixells obligats a portar farmaciola. 
  • Certificats professional necessari per la titulació de Patró Professional d'Esbarjo (PPER) i  per la titulació de Patró Portuari. 
  • D'interès per aficionats i d'altres professionals del sector nàutic.

Acreditació: El personal que efectuí els cursos als quals es refereixen els articles anteriors i superi les proves teòric-pràctiques que s'estableixin d'acord amb els seus objectius, se li expedirà el corresponent certificat de l'Institut Social de la Marina (1)

 

(1)D'acord amb l’Annex IV de conformitat amb la regla VI / 4 del Conveni Internacional STCW.

 

Go to top