Formació sanitaria específica inicial

Properes edicions 2019:

  • Pendent de programació

Precio: 350€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits: És necessari disposar del certificat del curs en Formació Bàsica en Seguretat - STCW.

Modalitat d'impartició: Presencial

Hores del curs: 22 hores (11 teòriques + 11 pràctiques)

Objectius: El Certificat de Formació Sanitaria Específica Inicial està dirigit a oficials encarregats de la guardia en sala de màquines, capitans, patrons i oficials encarregats de la guardia de navegació de vaixells obligados a portar el botiquin. D'interès per aficionats i d'altres professionals del sector nàutic. També és un de los 6 certificats professionals necessaris per la titulació de Patró Professional d'Esbarjo (PPER) i 1 de les 3 certificats professionals necessaris per la titulació de Patró Portuari.

Acreditació: El personal que efectui els cursos a què es refereixn els artícules anteriors i superi les proves teòrico pràctiques que s'estableixin d'acord amb els seus objetius, se li expedirà el corresponent certificat de l'Institut Social de la Marina d'acord amb l'Anex IV de conformitat amb la regla VI / 4 del Conveni Internacional STCW.

 

Go to top