Certificats de Nàutica Esportiva

INFORMACIÓ PRÈVIA

Estudiants que han finalitzat els seus estudis del GTM i GNTM:

Titulats GTM - poden obtenir el Patró d'Embarcació Esbarjo (PEE) amb atribucions bàsiques acreditant 3 mesos de pràctiques.
Titulats GNTM - poden obtenir el PEE i/o Capità Iot amb atribucions bàsiques acreditant 3 mesos de pràctiques.

Estudiants que no han finalitzat els estudis:

Han de tenir dos cursos superats del Grau en Tecnologies Marines: poden obtenir el Patró Embarcació Esbarjo (PEE) amb atribucions bàsiques acreditant 3 mesos de pràctiques.

Han de tenir dos cursos superats del Grau en Nàutica i Transport Marítim: poden obtenir el Patró Embarcació Esbarjo (PEE) amb atribucions bàsiques acreditant 3 mesos de pràctiques.

 

DOCUMENTACIÓ

Es recomana consultar abans al Dept. d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En el cas dels titulats, han d'aportar el títol acadèmic o el resguard de sol·licitud del títol i el llibre de formació que acrediti els 3 mesos de pràctiques embarcats.

En el cas del que han superat dos cursos del GTM i GNTM la Facultat de Nàutica emet un certificat acreditatiu, que té un cost de 40,72 euros.

 

COM FER LA SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT ACREDITATIU

És sol·licita a la Secretaria Acadèmica per email: gestio.academica.fnb@upc.edu un cop finalitzada l'avaluació curricular, adjuntant el Model de sol·licitud del Certificat i el comprovant de pagament.

 

COM FER LA SOL·LICITUD DELS TÍTOLS DE NÀUTICA ESPORTIVA:

Tramitació:  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 

INFORMACIÓ RELACIONADA

Aula Professional de la FNB

Titulacions d'esbarjo (MITMA)

Go to top