Curs de Labview amb Arduino

Dates del curs:
A determinar
 
Horari del curs: 10:00 a 14:00 h

Àmbit: mecatrònica en l'enginyeria naval

Tipologia: extra curricular

Adreçat a: alumn@s titulacions nàutiques o altres tècniques

 Formulari d'inscripció

 

Presentació:

Els sistemes embeguts, com Arduino, ens permeten el control de robots, sistemes domòtics, mesura i processament de senyals, així com la regulació de processos reals en l'àmbit industrial i naval, entre d'altres.

La placa de prototipatge electrònic Arduino fa possible la implementació d'aquests tipus d'aplicacions a baix cost i permet un ràpid aprenentatge i posta en marxa de projectes.

Entre els llenguatges emprats per programar l'Arduino, en aquest curs s'ensenyarà el codi “G” de National Instruments amb LabVIEW, el qual és l'entorn de desenvolupament d'aplicacions per l’adquisicció, visualització i tractament de dades.

Objectius:

Conèixer les possibilitats d'aquesta tecnologia aprenent-la a programar amb software professional, esdevenint una eina de supervisió, anàlisi i control.

Com a resultat d’aquesta acció formativa l’estudiant podrà:

 • Familiaritzar-se amb la programació i el llenguatge “G”.
 • Saber com enllaçar l'Arduino amb LabVIEW per visualitzar i emmagatzemar valors de variables físiques mitjançant algoritmes robusts d’adquisició de dades.
 • Processar les dades per a la generació d’accions de control lògic i/o regulació de processos mecànics, tèrmics, etc.

Continguts:

 1. Sistemes embeguts (placa Arduino UNO)
 2. Introducció a l'entorn de LabVIEW
 3. Fonaments del llenguatge gràfic
 4. Aplicacions amb Arduino i LabVIEW

Metodologia pedagògica:

L’activitat es realitzarà en un laboratori equipat amb el material necessari per tal de possibilitar que les sessions tinguin un enfocament eminentment pràctic on, a partir dels diferents exercicis proposats, es farà una aproximació prèvia als aspectes teòrics de cada apartat.

Requisits:

Cap.

Avaluació:

L’avaluació de l’assoliment d’aquesta activitat es fonamenta en:

 • Assistència i participació durant les sessions del curs.
 • Avaluació de l’aprenentatge, mitjançant la realització dels exercicis i proves de coneixements proposades per l’equip docent.

Impartició:

Horari i lloc: Veure el document adjunt.
Docents: Dr. JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ (director); Eng.Gerard Martínez Diaz; Eng. David Rossich.

Altres informacions:

 • Modalitat: presencial

 • Durada: 20 hores + consultori

 • Preu: 350€ (PREU PROMOCIONAL)

 • Informa't a: jmoreno@cen.upc.edu

AdjuntMida
PDF icon Cartell_PAL_2021 (1).pdf484.23 KB
Go to top