Formació Bàsica: Pràctiques de Supervivència

FORMACIÓ BÀSICA: PRÀCTIQUES DE SUPERVIVÈNCIA
Codi: FBPS
Número d'hores: 12
Número de places: 20
Preu: 124,68 €
Dates del curs:

17 i 18 de febrer de 2023

 
Horari del curs:
PRIMER DIA  (Teoria) de 9:00 a 15:00h   Lloc: Espai Vela https://goo.gl/maps/Bti7gPiLKebHtNJQ7
SEGON DIA  (Pràctiques)  De 9:00 a 15:00h  Lloc: Espai Vela https://goo.gl/maps/Bti7gPiLKebHtNJQ7
ES RECOMANA PORTAR DINAR
 
Informació adicional: Per poder fer les pràctiques a l'aigua, qui disposi de neoprè el pot portar. Qui no en tingui, la Facultat n'hi facilitarà un. El curs es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 15 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.
 
Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de la FNB) i sempre i quan es sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: Requisits establerts a la Guia Docent de la FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 100% de les hores de pràctiques, saber nedar i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.
Go to top