Assegurança escolar

INFORMACIÓ PRÈVIA

En el moment de formalitzar la matrícula l'estudiantat menor de 28 anys està cobert per l'Assegurança Escolar Obligatòria.

Així mateix, l'estudiantat major de 28 anys pot tenir una assegurança voluntària d'accidents.  L'assegurança voluntària d'accidents ofereix ampliar l'assegurança escolar per tal de garantir la cobertura en cas d'accident, i és obligàtòria per estudiants que realitzin pràctiques, en els àmbits acadèmics i privats.

L'estudiantat en Mobilitat Internacional hauran de subscriure una assegurança específica en el moment de la matrícula.

COM FER LA SOL·LICITUD

Clicar l'opció en el moment de la matrícula.  En el cas de l'assegurança de les pràctiques, si l'opció no apareix, contractar l'assegurança i fer arribar el resguard corresponent a Gestió Acadèmica a l'adreça mail  gestio.academica.fnb@upc.edu .

INFORMACIÓ RELACIONADA

Informació Assegurances

 

Go to top