Devolució de preus públics

INFORMACIÓ PRÈVIA

 La devolució de preus públics es duu a terme exclusivament en les situacions que regula el pressupost de la UPC, i contempla diferents casuístiques:

 • Canvis en el tipus de liquidació econòmica de la matrícula, es fa la liquidació de la matrícula d'acord amb la documentació presentada i en cas d'haver-hi diferència, es retorna amb una sol·licitud prèvia de devolució de preus públics.
  • Termini:  
   • per a les matrícules formalitzades en el quadrimestre de tardor: fins al 31 d'octubre.
   • per a les matrícules formalitzades en el quadrimestre de primavera: fins al 30 de març.

En el cas de famílies nombroses, i només si en el moment de formalitzar la matrícula estaven fent els tràmits de renovació del títol corresponent, el termini s'amplia fins el 31 de desembre.

Per a convalidacions, reconeixements i beca (si s'ha abonat l'import de la matrícula), si s'han resolt en dates posteriors a la matrícula, el termini per a presentar la devolució de preus públics és d'1 mes des de la data de resolució d'aquestes.

 

 • Per malaltia o accident greu justificats degudament, cal fer la sol·licitud adjuntant un informe mèdic oficial en el qual ha de constar la data inicial de la malaltia i el període previst de convalescència. 
  • Termini:  
   • per a les matrícules formalitzades en el quadrimestre de tardor: fins al 30 d'octubre.
   • per a les matrícules formalitzades en el quadrimestre de primavera: fins al 30 de març.

 

 • Per reassignació de preinscripció, es pot sol·licitar la devolució dels imports corresponents a la matriculació dels crèdits i a l'assegurança escolar.
  • Termini: 1 mes des de la data de formalització de la matricula en el nou centre.

 

 • Per modificacions de matrícula produïdes per canvis en l'horari o la data d'examen d'una o més assignatures o si, per causes organitzatives l'assignatura no s'imparteix.
 •  Termini: 1 mes des de la data de formalització de la matricula.

 

En cadascun dels supòsits i un cop esgotats els terminis establerts es pot denegar la devolució, per a més informació pots consultar la Normativa acadèmica de la UPC.

 

COM FER LA SOL·LICITUD

S'ha de fer una instància a la seu electrònica de la UPC.

RESOLUCIÓ

El Servei de Gestió Acadèmica de la UPC et farà arribar la resolució corresponent a la teva petició

INFORMACIÓ RELACIONADA

Devolució de Preus Públics

Normatives acadèmicas UPC

Go to top