Sol·licituds de LLIBRE DE FORMACIÓ PER A ALUMNES Nàutica, Màquines i Electrotècnics per realitzar PRÀCTIQUES DE VAIXELL

INFORMACIÓ PRÈVIA

Poden sol·licitar el Llibre de Formació (inclòs el certificat d'alumne en el llibre) tots els estudiants que han matriculat un mínim de 180 ECTS i tenen superat el 80% d'aquest crèdits (144 crèdits ECTS superats) que estiguin cursant el Grau en Nàutica i Transport Marítim (llibre d'alumne de pont) i/o el Grau en Tecnologies Marines (llibre d'alumne de màquines/llibre d'alumne d'electrotècnia). Per poder realitzar les pràctiques embarcat/ada cal tenir superades totes les assignatures amb competències STCW.

 

COM FER LA SOL·LICITUD

Cal aportar la documentació següent a la secretaria de la Facultat demanant prèviament cita prèvia:

Al entregar la documentació es generarà el pagament de dues taxes, una corresponent a la certificació acadèmica que es genera i una altra en concepte de tramitació, que podràs abonar per la teva e-secretaria.

TERMINI DE SOL·LICITUD

En qualsevol moment de l'any

RESOLUCIÓ

Una setmana aproximadament

INFORMACIÓ RELACIONADA

Normativa de pràctiques de la UPC

Normativa de pràctiques de la FNB

Pràctiques externes en vaixell

Web sobre les pràctiques acadèmiques externes a la UPC

 

 

Go to top