Certificat de títol en tràmit (CTT)

INFORMACIÓ PRÈVIA

El Certificat de Títol en Tràmit (CTT) és un document, expedit pel Rector, que la legislació espanyola contempla com a substitut del títol mentre aquest no sigui expedit. La certificació servirà per poder-se col·legiar, presentar-ho a administracions estrangeres, etc.  S'ha de sol·licitar quan el títol s'estigui tramitant i s'hagi de legalitzar i postil·lar. La seva validesa és d'un any.

COM FER LA SOL·LICITUD

Presentar emplenat el model de sol·licitud i lliurar-lo a la Secretaria Acadèmica de la FNB presencialment (demanant cita prèvia) o telemàticament enviant mail a gestio.academica.fnb@upc.edu 

EXPEDICIÓ I TERMINI

El Certificat de Títol en Tràmit s'emet des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC en format digital i amb signatura electrònica. El termini aproximat d'expedició és de 15 dies a un mes.

RECEPCIÓ

El CTT s'enviarà a l'adreça de correu electrònic institucional UPC de la persona sol·licitant un cop ens arribi expedit des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

LEGALITZACIÓ DEL CERTIFICAT DE TÍTOL EN TRÀMIT (CTT)

Una vegada l'estudiant estigui en possessió del seu Certificat de Títol en Tràmit, si necessita la seva legalització i/o postil·la, haurà de seguir el següent procediment:

  1. Enviar prèviament el CTT en format digital per correu electrònic a la següent adreça:    legalizaciones.cat@correo.gob.es
  2. Demanar cita prèvia per fer el tràmit de legalització a través del link següent:      https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/acInfo
  3. Personar-se el dia i hora indicades, amb el CTT imprès i degudament identificats (si el tràmit el fa una tercera persona haurà de presentar una autorització expressa original i fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada). És important portar el CTT imprès, ja que sobre aquest document posaran el segell de legalització.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Títols i Set

Legalitzacions documents

Autorització a Terceres Persones

Traduccions jurades

 

 

Go to top