Convalidacions CFGS (estudis graus)

INFORMACIÓ PRÈVIA

L'estudiantat que estigui en possessió d'alguna titulació de CFGS de l'àmbit NÀUTIC PESQUER i tingui l'accés a un dels Graus impartits a la FNB pot resoneixer algunes assignatures:

TAULES DE RECONEIXEMENT per l'acces als Graus de la FNB

Les assignatures convalidables s’incorporen al expedient quan es matriculen i per ordre d’impartició. El cost dels crèdits matriculats per reconeixement es redueix al 15% del preu habitual del crèdit (ECTS).

 

COM FER LA SOL·LICITUD

Si en el moment de fer la preinscrició universitaria s'informa degudament del CFGS cursat ja es càrrega el potencial de matrícula les assignatures convalidables i la taxa corresponent.

En cas que no vingui informat hauràs de presentar la sol.licitud oficial mitjançant instància genèrica a la UPC, aportant:

  • certificació acadèmica de les qualificacions del cicle formatiu (si escau)
  • còpia del títol (o resguard)
  • Un cop rebuda la documentació, generarem la taxa corresponent que podràs abonar a la teva e-secretaria a l'apartat impresos i pagaments.

Caldrà aportar els documents originals a la Secretaria Acadèmica de la FNB si están si estàn signats amb rúbrica manuscrita.

TERMINI DE SOL·LICITUD

A l’inici dels estudis i abans de la matrícula. (Veure calendari de tràmits)

RESOLUCIÓ

Una vegada començat el curs, es notificarà a la resolució a l'interessat/ada.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Informació accès CFGS

 

 

Go to top