Modificació de dades personals

INFORMACIÓ PRÈVIA

Des del moment que l'estudiant formalitza la primera matrícula, l'estudiantat ha de mantenir les dades personals que figuren a l'expedient acadèmic actualitzades.

COM FER LA MODIFICACIÓ

Accedir a les teves dades personals mitjançant la teva e-secretaria, apartat Les Meves Dades  Dades Personals.

Go to top