Sol·licituds faig constar

INFORMACIÓ PRÈVIA

L'estudiantat amb matrícula vigent pot sol·licitar diversos tipus de Faig Constar, que son gratuïts, en funció de les necessitats:

  • Programa de Mobilitat
  • Altres anys
  • Simultaneïtat
  • Matrícula
  • Renúncia d'estudis
  • etc

COM FER LA SOL·LICITUD

Segons el tipus de documenta a sol·licitar ho pots trobar a l'e-Secretaria

Per altres documents contactar a Secretària Acadèmica a l'adreça mail  gestio.academica.fnb@upc.edu .

 

Go to top