Modificació de dades bancàries

INFORMACIÓ PRÈVIA

El 28 de febrer de 2014 va entrar en funcionament  la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA). Permet realitzar pagaments en euros en les mateixes condicions, independentment del país. Per poder realitzar pagaments domiciliats o fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l'estudiant.

En el moment que es vulgui canviar, caldrà actualitzar les dades que figuren a l'Expedient Acadèmic. 

 

COM FER LA MODIFICACIÓ

Accedir a l'expedient mitjançant l' e-secretaria, apartat Expedient  Dades Bancàries.

Un cop afegit el nou nº de compte no serà operatiu fins a que descarreguis, emplenis, signis i pengis la nova ORDRE SEPA.

Go to top