Certificats proves d'Idoneïtat d'Oficials i Pilots de 2a

INFORMACIÓ PRÈVIA

Superar les proves d'idoneïtat professional son un requisit previ per a l'expedició dels títols professionals de Pilot de 2a. (GNTM), Oficial de 2a. (GTM) i Oficial Electrotècnic (GTM: menció electrotècnia, pendent d'implantar-se la prova) per poder exercir a bord dels bucs mercants en l'àmbit estatal. Actualment es realitzen en la Facultat de Nàutica quatre convocatòries al llarg de l'any. Un cop superada la prova d'Idoneïtat corresponent, la FNB emet un certificat acreditatiu conforme has superat la prova d'idoneïtat que posteriorment hauràs de presentar a Capitania Marítima per tramitar el títol professional corresponent.

COM FER LA SOL·LICITUD

En el moment de finalitzar la prova pots passar per la secretaria de la FNB a sol·licitar el certificat corresponent.

DOCUMENTACIÓ

Per tramitar el títol professional a Capitania els hi hauràs de portar tota la documentació presentada per poder accedir a la prova d'idoneïtat, ja que es possible que te la tornin a demanar, juntament amb el certificat emès per la FNB.

TERMINI

Abans d'anar a Capitania has de deixar passar dos o tres dies per tal que consti a la seva base de dades que has superat la prova.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Un cop obtingut el certificat de la prova d'idoneïtat superada que emet la FNB s'ha de tramitar a qualsevol Capitania Marítima de l'Estat Espanyol perquè sigui efectiu el títol professional.

La Capitania Marítima de Barcelona es troba a:

Ronda del Port, sector 6

Torre de Control

08039 Barcelona

Tel. 93 223 53 94

Actualment cal demanar cita prèvia.

Consultar altres Capitanies Marítimes

Informació de les proves d'Idoneïtat d'Oficials i de Pilots de 2a

Go to top