Certificats proves d'Idoneïtat d'Oficials i Pilots de 2a

INFORMACIÓ PRÈVIA

Superar les proves d'idoneïtat professional son un requisit previ per a l'expedició dels títols professionals de Pilot de 2a. (GNTM), Oficial de 2a. (GTM) i Oficial Electrotècnic (GTM: menció electrotècnia, pendent d'implantar-se la prova) per poder exercir a bord dels bucs mercants en l'àmbit estatal. Es realitzaran dos convocatòries a la Facultat de Nàutica al llarg de l'any.

DOCUMENTACIÓ

Per tramitar el títol professional a Capitania Marítima, hauràs de portar el certificat de superació de la prova d’idoneïtat (que emet el tribunal en format electrònic) juntament amb tota la documentació que vas presentar per accedir a la prova ja que en moltes capitanies la tornen a demanar.

A més a més, es requerirà estar en possessió dels següents certificats de suficiència i títol de competència, no necessàriament en vigor: 

a) formació bàsica en seguretat,
b) embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids,
c) avançat en tècniques en la lluita contra incendis,
d) formació sanitària específica avançada (secció pont) / formació sanitària específica inicial (secció màquines) que es realitzen a l'Institut Social de la Marina,  (adreça a Barcelona: Carrer d'Albareda, 1 08004 Barcelona, Telèfon 93 443 96 00),
e) Operador General del SMSSM (secció pont).

Consulteu documentació requerida en la Resolució de 27 de gener de 2023.

Més informació

INFORMACIÓ RELACIONADA

El Títol professional s'ha de tramitar a qualsevol Capitania Marítima de l'Estat Espanyol.

La Capitania Marítima de Barcelona es troba a:

Ronda del Port, sector 6
Torre de Control
08039 Barcelona
Tel. 93 223 53 94

Consultar altres Capitanies Marítimes

Institut Social de la Marina (ISM)

Informació de les proves d'Idoneïtat d'Oficials i de Pilots de 2a

Go to top