Sol·licitud de participació en les proves d’Idoneïtat Professional

INFORMACIÓ

Convocatòria de proves d’Idoneïtat Professional de la DGMM: dirigida a l'estudiantat ja titulat per professionalitzar-se com a Oficials de 2a. de la Marina Mercant (GTM) o Pilots de 2a. de la Marina Mercant (GNTM). Es un requisit previ per poder obtenir l'expedició dels títols professionals de la Marina Mercant per poder exercir a bord de bucs mercants.

Als annexos III i IV de la resolució de 27 de gener de 2023 de la DGMM, es detallen els requisits necessaris a efectes de ser admesos a les proves d'idoneïtat.
Es indispensable tenir els dies d'embarcament requerits a la prova en el moment de realitzar la sol·licitud i aportar la documentació original requerida en els dies establerts en el calendari de la convocatòria.

Segons la resolució de 27 de gener de 2023 de la DGMM, es realitzaran dos convocatòries anuals i els terminis es publiquen a la web de la Facultat de Nàutica.

 

INFORMACIÓ RELACIONADA

Seu Ministerial

RD 269/2022, de 12 d'abril,  per el qual es regulen els títols professionals y de competència de la Marina Mercant.

 

Go to top