Estudiants nous / Estudiants cursos anteriors

INFORMACIÓ PRÈVIA

La matrícula és un tràmit imprescindible per poder rebre docència i tenir dret a exàmens de les diferents titulacions que s'ofereix a la FNB.

Hi ha dos períodes de matrícula en el curs acadèmic, associats a la docència quadrimestral:

  • Primer període: al juliol - setembre. Matrícula del quadrimestre de tardor (Q1)
  • Segon període: al febrer. Matrícula del quadrimestre de primavera (Q2)

El tipus de matriculació divideix els estudiants en dos col·lectius diferents:

  • Els que es matriculen per primera vegada a una titulació de la FNB (nous)
  • Els que ja han estat matriculats en quadrimestres anteriors a la titulació que estan cursant a la FNB (no nous)

 

GRAUS: COM MATRICULAR-SE L'ESTUDIANTAT DE NOU ACCÉS

Informació matrícula estudiantat Graus Nous Accés

Guia de matrícula per a l'estudiantat de nou ingrés

 

GRAUS: COM MATRICULAR-SE L'ESTUDIANTAT DE CONTINUÏTAT

Mitjançant la e-secretaria. Cal tenir assignada l'ordre de matrícula.

Informació matrícula estudiantat del centre de Graus

 

MASTERS: COM MATRICULAR-SE L'ESTUDIANTAT DE NOU ACCÉS

Informació matrícula estudiantat Màsters Nous Accés

 

MASTERS: COM MATRICULAR-SE L'ESTUDIANTAT DE CONTINUÏTAT

Mitjançant la e-secretaria. Cal tenir assignada l'ordre de matrícula.

Informació matrícula estudiantat del centre de Màsters

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Segons el calendari de tràmits administratius.

 

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA MATRÍCULA DE GRAUS

https://www.upc.edu/ca/graus/faqs

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA MATRÍCULA DE MASTER

https://www.upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio

 

Go to top