Reconeixement de les activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i cooperació

INFORMACIÓ PRÈVIA

El estudiants de Grau tenen la possibilitat de reconèixer un màxim de 6 crèdits ECTS de les activitats que figuren a l'Acord del Consell de Govern.

Podeu consultar les activitats d'extensió universitaria amb reconeixements de crèdits  al següent enllaç.

La UPC fixa la possibilitat de reconeixement d'un màxim de 6 ECTS optatius per activitats universitàries culturals, d’idiomes, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Aquestes activitats s’hauran de fer simultàniament als estudis i el reconeixement se sol·licitarà en l’última matrícula del grau mentre quedin crèdits optatius a cursar i el nombre d’ECTS per acabar no sigui superior a 30.

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) ha establert el reconeixement de crèdits ECTS per activitats culturals així com la participació en tasques de preparació, coordinació, elaboració i desenvolupament de Projectes d'interès per l'FNB.

Amb l’objectiu de poder fer el reconeixement de crèdits ECTS,  l’FNB convoca les següents activitats per reconeixent de crèdits:

  • Activitat de Reconeixement “Promoció FNB”: Beca destinada a donar suport a les accions de promoció de l’FNB, com per exemple les visites guiades que es fan a l’FNB, planetari, Saló Futura, entre d’altres.  Aquesta beca estarà coordinada pel vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció.
  • Activitat de Reconeixement “Simulador de màquines”:  Beca destinada a donar suport al simulador de cambra de màquines que hi ha ubicat al NT3, millorant el manual del simulador així com fent nous exercicis per millorar les pràctiques al nostre estudiantat.  Aquesta beca estarà coordinada pel vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció.
  • Activitat de Reconeixement “Simulador de navegació”: Beca destinada a donar suport al simulador de navegació que hi ha ubicat al NT3, millorant el manual del simulador així com fent nous exercicis per millorar les pràctiques al nostre estudiantat. Aquesta beca estarà coordinada pel vicedegà de Relacions institucionals i Promoció.

Cada activitat té una dedicació de 4 hores setmanals durant un quadrimestre. Un cop realitzada l'activitat, el Secretari Acadèmic facilita a la Secretaria de la FNB la relació d'estudiants que tenen dret al reconeixement de crèdits per introduir-los a la e-secretaria.

 

Curs de Conducció Segura. Tot l'estudiantat de la UPC podeu reconeixer 3 crèdits per activitats culturals realitzant el curs de Conducció segura i seguretat viària que es realitza a Fast Parcmotor Castellolí - N-IIa Km. 560 - 08719 Castellolí (Barcelona). Telf. 931 160 366 (http://www.fastparcmotor.com/). Per realitzar aquest curs cal contactar directament amb Fast Parcmotor. Un cop realitzat, l'empresa ens facilita els estudiants que han superat el curs i des de l'FNB s'introdueixen les dades per poder procedir al seu reconeixement. Cada estudiant trobarà l'opció d'acceptar l'activitat com a reconeixement a la seva e-secretaria.

COM FER LA SOL·LICITUD

 

Totes les activitats susceptibles de ser reconegudes, un cop finalitzades sortiran a la e-secretaria a l'apartat Expedient - Reconeixement d'activitats. En cas de voler incorporar-les a l'expedient s'ha de clicar afegeix. Automàticament es generarà la taxa corresponent que es pot abonar a l'apartat impresos i pagaments. Un cop abonada la taxa, s'incorpora el reconeixement a l'expedient.

 

RESOLUCIÓ

 

En cas que la sol·licitud sigui denegada, us enviarem la resolució per correu electrònic, indicant el motiu de la denegació.

Go to top