Canvi de grup

INFORMACIÓ PRÈVIA

La informació relacionada amb els horaris de classe i el professorat de cadascun dels grups de classe són publicats abans del procés de matrícula. De manera que l'estudiantat disposi d'aquesta informació per a planificar de forma eficient i correcta la seva matrícula dins de cada període.

L'estudiant podrà escollir entre més d'un grup de classe en el moment de la seva matrícula, però aquesta opció de triar anirà reduint-se segons la posició que ocupi dins l'ordre de matrícula.

COM FER LA SOL·LICITUD

En cas de necessitar un canvi de grup s'haurà de sol·licitar de manera justificada mitjançant una instància per la l’e-Secretaria

RESOLUCIÓ

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria.

En el cas que aquesta sigui positiva, la modificació queda automàticament reflectida a l'expedient de l'estudiant, sense necessitat que aquest faci cap tràmit addicional.

 

Go to top