Carnet UPC

El carnet UPC t'acredita com a estudiant de la UPC  és digital i i et dóna accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions deportives, edificis, etc. Està disponible des de l'app UPC.

Per generar el carnet és imprescindible que pugis la teva foto a la teva e-Secretaria.

Més informació sobre el carnet.

Go to top