Afegir/treure assignatures del potencial de matrícula

INFORMACIÓ PRÈVIA

Els estudiants de qualsevol titulació vigent del Centre poden sol·licitar una autorització per a poder matricular assignatures que, en un principi, no poden fer segons els criteris establerts a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i de Màster, o bé d'acord amb l'estructura del seu pla d'estudis.

En finalitzar l'avaluació curricular de cada quadrimestre, i abans de la propera matrícula, els estudiants poden consultar a l'e-Secretaria el seu potencial de matrícula. Aquest consisteix en el conjunt d'assignatures entre les quals l'estudiant pot triar per a matricular-se, sempre seguint les normes de matrícula.

El potencial de matrícula NO representa tot el que l'estudiant pot matricular, sinó que mostra les assignatures que l'estudiant pot matricular sempre que compleixi els requisits i les normatives de matrícula establertes per a cada pla d'estudis.

No es poden matricular assignatures de nous cursos fins a tenir la totalitat de les assignatures obligatòries superades i/o matriculades de cursos i quadrimestres anteriors.

Cal tenir en compte que el límit de crèdits a matricular és de 36 ECTS per quadrimestre.

 

COM FER LA SOL·LICITUD

Per modificacions del Potencial de Matrícula, degudament justificades, fer instància a travès e-Secretaria

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Els determinats pel centre al Calendari de Tràmits Administratius , abans dels períodes de matrícula o un cop matriculats en el període de variació/modificació de matrícula.

RESOLUCIÓ

Resposta a la mateixa instància.

 

INFORMACIÓ RELACIONADA

Normativa UPC

Go to top