Autorització de matrícula

INFORMACIÓ PRÈVIA

Els estudiants que no han matriculat durant un quadrimestre, no tenen assignat dia i hora de matrícula i, per tant, no es poden matricular de forma directa.

El tràmit per reprendre els estudis implica la incorporació de l'estudiant que el sol·licita als llistats de matrícula i la possibilitat de matricular-se i poder continuar amb els seus estudis.

La sol·licitud per reprendre els estudis es pot fer sempre que el pla d'estudis corresponent a la titulació iniciada estigui vigent, és a dir, que no estigui extingida.

Cal tenir present que aquest tràmit NO està orientat per estudiants desvinculats dels seus estudis segons la normativa de permanència (No Aptes de primer curs o No Aptes de Fase Inicial).

COM FER LA SOL·LICITUD

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, mitjançant una instància.

Cal indicar de forma clara la petició de ser reincorporat al procés de matrícula del període lectiu següent.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Una setmana abans de la matrícula. Consultar calendari tràmits.

RESOLUCIÓ

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria.

Paral·lelament a la resolució del tràmit, si és favorable, l'estudiant podrà veure el dia i l'hora assignat per a poder formalitzar la seva matrícula mitjançant l'e-Secretaria.

Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant ha de consultar la informació de matrícula del curs acadèmic corresponent i posteriorment matricular-se.

 

Go to top