Ampliació de crèdits

INFORMACIÓ PRÈVIA

L'estudiantat de qualsevol titulació vigent del centre pot sol·licitar una autorització per poder superar el límit de crèdits matriculables establerts a la 'Normativa acadèmica dels estudis de Grau o Màster', a la normativa del centre o a alguna restricció per rendiment acadèmic.

El nombre de crèdits màxim establert per als estudis de grau és:

    • Per a l'estudiantat en Fase Inicial en modalitat de dedicació parcial: 18 crèdits
    • Per a l'estudiantat en Fase Inicial en modalitat de dedicació completa: 30 crèdits
    • Per a l'estudiantat en Fase No Inicial: 36 crèdits
    • Per a l'estudiantat de Doble Titulació: 37,5 crèdits

i per als estudis de màster és:

    • Per a tot l'estudiantat: 35 crèdits

A banda d'aquests límits, cal tenir en compte altre tipus de limitació segons la 'Normativa de permanència dels estudis de grau' corresponent a la Fase Inicial y a la Fase No Inicial.

Desprès de la matrícula de cada quadrimestre, de forma excepcional, es poden demanar ampliació de crèdits del total dels autoritzats a cada titulació.

COM FER LA SOL·LICITUD

Instància justificada per e-Secretaria.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Els determinats pel centre, a l'apartat Modificació de Matrícula Veure el Calendari Tràmits Administratius

RESOLUCIÓ

Resposta a la instància e-secretaria

ENLLAÇOS RELACIONATS

Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster

Legislació estudis

 

 

Go to top