Mencions

INFORMACIÓ PRÈVIA

En el grau en Tecnologies Marines (GTM) i en el grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM) es poden cursar a Q8, els 30 crèdits optatius que tenen la següent correspondència:

a) 30 ECTS de Pràctiques en vaixell (Menció 1).
b) 30 ECTS: Bloc d’assignatures (Menció 2).
c) 30 ECTS: de Pràctiques en empresa.

L’estudiant pot formalitzar un conveni curricular per pràctiques quan té superats 144 crèdits ECTS de la titulació. (És obligatori matricular les pràctiques curriculars abans d'iniciar-les)

a) Pràctiques en vaixell (Menció 1)
Veure informació de l'enllaç ( + info )

b) Bloc d’assignatures (Menció 2)
Menció 2. Negoci Marítim i Logística Portuària, per a estudiants del grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM).
Menció 2. Electrotècnia Marina, per a estudiants del grau en Tecnologies Marines (GTM).

Aquest tipus de modalitat es realitza cursant un bloc d’assignatures específiques per a cada titulació de grau, que donen dret a l’obtenció de la menció al grau corresponent.
Els/les estudiants que opten a la menció 2 han de superar 30 crèdits ECTS, distribuïts en les assignatures ofertades al pla d'estudis i que formen part del currículum de l’estudiant. Aquest bloc d’assignatures, igual que la resta de la modalitat, no té cap possibilitat de compensació; per tant, s’han de superar per aconseguir la menció al títol corresponent.

Els/les estudiants que volen obtenir més d’una menció vinculada al mateix títol de grau o més d’una especialitat vinculada al mateix títol de màster hauran de fer la sol·licitud corresponent perquè no es tanqui el seu expedient prèviament a la inscripció i matrícula del TFG o TFM, de manera que el centre pugui arbitrar la manera d’obtenir aquesta menció o especialitat addicional.

 

COM FER LA SOL·LICITUD

Les práctiques es matriculen des de la secretaria de la FNB ja que van lligades a un conveni de cooperació educativa i ha de complir uns requisits. Les mencions que corresponen a assignatures (Negoci Marítim en GTNM i Electrotècnia Marina en GTM), es trien en el moment de formalitzar la matrícula.

L'estudiantat que vulguir optar a fer les dues mencions haurà de fer una instància per l'e-Secretaria.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Consultar el Calendari de tràmits administratius

INFORMACIÓ RELACIONADA

Normativa de Pràctiques de la FNB

Go to top